Liitujale

 

Liikluskoolitajate Liidu liikmeks astuda soovija peab esitama Liikluskoolitajate Liidu juhatusele vabas vormis avalduse. Avaldusel palume märkida:

  1. kas liikmeks astuda soovija on juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või füüsiline isik
  2. kontaktandmed
  3. kahe Liikluskoolitajate Liidu liikme soovitused

Avaldus vaadatakse juhatuse koosolekul läbi ja otsusest teatatakse liikmeks astuda soovijale esimesel võimalusel.

Palun tutvuge ka meie hinnakirjaga.