Kutse andmine

 
Eesti Autokoolide Liit MTÜ on tunnustatud Kutsekoja poolt mootorsõidukijuhi kutseandjana. Huvilistel on vajalik selle kutse saamiseks tutvuda alljärgnevate materjalidega:
 
Kutsekomisjoni koosseis 
Kutse andja kontakt nõustamise ja lisainfo saamiseks

Kutse taotlemise tasu on 135 €; kutse taastõendamise tasu on 65 €, mida saab maksta Eesti Autokoolide Liit MTÜ  arveldusarvele EE312200221010227076

Dokumene võib esitada jooksvalt. Komisjon kutsutakse kokku kohe, kui on esitatud 5 või enam avaldust. Küsimuste korral annab nõu Jaan Luberg, tel. 53026400